Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Băluşeni
Afisari | 1-20 din total: 75
1
2
3
4
Inainte

Nr.Nume FisierAn

7164 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Bălușeni pe anul 2019 2019
7161 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2019 2019
7159 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Bălușeni pe anul 2019 2019
7126 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 2019
7110 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare/reabilitare Scoală primară nr. 2 Bălușenii Noi, comuna Bălușeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcțonare" 2019
7109 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare/reabilitare Scoală primară nr. 3 Buzeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcțonare" 2019
7108 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare/reabilitare Scoală primară nr. 1 Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 2019
7121 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2019 privind acordarea unui mandat general primarului comunei Bălușeni pentru reprezentarea Consiliului Local în fața instanțelor judecătorești 2019
7120 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2018 privind acordarea indemnizației de hrană funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei comunei Bălușeni 2019
7117 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Băluseni 2019
7114 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bălușeni 2019
7075 Privind stabilirea condițiilor în care se acordă S.C. RDS&RCS S.A. dreptul de acces pe domeniul public/privat al comunei Bălușeni 2019
7081 Privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2018 2019
7078 Privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 6800 m.p. din p.c. 95 intravilan sat Zăicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani 2019
7084 Privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al comunei Bălușeni aferent anului 2018 2019
7039 Privind actualizarea Statutului comunei Bălușeni, județul Botoșani 2019
7036 Privind alegerea președintelui de ședință pe lunile martie,aprilie, mai 2019 2019
7027 Privind aprobarea planului de actiune pentru romi pe anul 2019 2019
7058 Privind aprobarea valorii de investiție neeligibilă a proiectului "EXTNDEREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE SI A CAPACITĂȚII DE POMPARE SI INMAGAZINARE A APEI IN LOCALITĂȚILE ZAICESTI, COSULENI SI BUZIENI, COMUNA BALUSENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" și „ÎNFIINȚ 2019
7055 Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Bălușeni în AGA ADI „Ecoproces" în vederea aprobării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea seiviciulni public dc colectare și transport a deș 2019

1
2
3
4
Inainte